ای ابروان وحشی تو لشکر مغول !‏

پس کی دل خراب من، آباد می‌شود ؟

 

در تو هزار مزرعه خشخاش تازه است

آدم به چشم‌های تو معتاد می‌شود