سلام عزيز دلم

امروز تولد حضرت علی و روز پدر است .... اميدوارم كه سايه پدرت بر سر تو و خانواده ات همچنان مستدام و بر قرار باقی بماند..... از سخت گيری ها  درك نكردن ها  گير دادن ها  حساس بودن ها و حرفهای ريز و درشت پدرت دلگير نشو .... چرا كه هر چقدر كه تو بزرگ و كاملتر شوی باز هم تا آخر دنيا همون دختر كوچولوی قشنگ بابايي............. همون بابايی كه از موقعی كه تو به دنيا آمدی تا به امروز مراقب و دل نگران و حامی و پناه تو بوده.... مگه نه ؟

مواظب خودت و پدر و مادرت باش