بوی اردیبهشت

بوی اردیبهشت می آید.... برای من انگار ، سال وقتی عوض میشود که اردیبهشت بیاید... آخرین روز یادت هست عزیزم .... گفتم دوباره اردیبهشت می آیی ؟؟؟ و هنوز جواب آن سئوال را نگرفته ام ..... بوی اردیبهشت می آید ، ماه سبز قشنگ ، ماه اولین قرار ، ماه اولین شکلات ، و ماهی که تنها گواه عشق پاک ما به آسمانها رفت ....

دیشب باز نم نم باران دلم را به جایی دور برد ... به پیش خاطرات اردیبهشت ٧٩ ... به همان آغاز ... به همان دیدار .... به همان لحظه های ناب ....

دیشب عزیزم سه هزار و هشتصدمین شبی بود که بی تو سر بربالین نهادم .... چقدر این شبها را میشمارم تا .... خودم هم نمیدانم تا کی ؟ فقط دلخوشم به دنیایی ورای این دنیا و لقایی ورای این دیدارهای زود گذر .... راستی اگر آدم خوبی باشیم به بهشت میرویم ؟ راستی در بهشت همیشه هوای اردیبهشت جاریست ؟ راستی در آن اردیبهشت تو می آیی ؟ راستی در آنجا آدمهای بی کلیه هم به معشوقشان میرسند ......  

/ 0 نظر / 9 بازدید