تنها نخواهی ماند

اگر

 یک نقاشی توی ذهنت

یک شعر توی جیبت بگذاری

شعرکوچکت همیشه برای تو آوازمی خواند     

ونقاشیت رویا های تو را رنگ می زند

/ 0 نظر / 3 بازدید