2 تا عکس 2 تا نامه  صد تا خاطره و یک دل پر از دوست داشتن , تنهایی وانتظار .....

این است آنچه از تو برایم به یادگار مانده ....

/ 0 نظر / 4 بازدید