فردا زيباست......

هرگز از بی کسی خويش مرنج

هرگز از دوری اين راه مگو

و از اين فاصله ها که ميان من و تست

و هر آنگه که دلت تنگ من است

بهترين شعر مرا قاب کن و پشت نگاهت بگذار

 تا که تنهايی ات از ديدن من جا بخورد

و بداند که دل من با تست

و همين نزديکی است ....

/ 0 نظر / 9 بازدید