انگار...

هنوز انگار ، رفتنت را ، خواب می بینم .....

منتظرم ، تا از خواب برخیزم ..... و این کابوس تمام شود.....

غافل از اینکه ، یادم رفته است : مدتهاست نخوابیده ام......

افسوس .... همه چیز حقیقت دارد .....   

/ 0 نظر / 5 بازدید