دل بی دوست دلی غمگین است

پنج سال پیش .... درست پنج روز مانده به بیست و پنج سالگی تو   ... نوشتن در این وبلاگ را شروع کردم ... اسمش را گذاشتم ایام کبود .... فقط بخاطر تو دختر خوب سه شنبه های خاکستری ....

 این روزها اما .... به چه دلخوشی ای بنویسم ، تو بگو؟؟؟ کاش گاهی یادی از نوشته های گذشته میکردی ... پیش از آنی که این وبلاگ را Delete کنم...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید