حضور همیشگی تو

بوی اردیبهشت می آید نوشا

اردیبهشت ,  ماه آغاز  دوست داشتن تو بود

کاش خودت را جای من بگذاری :

اینکه به هر خیابانی بروی , اینکه به هر چه فکر کنی ,  اینکه هر آهنگی گوش کنی , اینکه نگاهت به هر چه بیفتد  ....

دلت برای کسی تنگ شود ,,,

/ 0 نظر / 5 بازدید