نگذار ....

به من فکر می کنی نوشا ؟

نمی خواهد برایم دعا کنی .... فقط به من بیندیش

فکر پاک تو همه آلودگی ها و بلایا و مریضی ها را از تن من دور میکند .....

نوشا نگذار کسی که ترا دوست داشت در فراموشی یاد تو بپوسد... نگذار نوشا ، نگذار

/ 0 نظر / 6 بازدید