يار دبستانی من....

897246.jpgیار دبستانی من / با منو همراه منی         

چوب الف بر سر ما / بغض من و آه مني

حك شده اسم من و تو / رو تن اين تخته سياه

تركه بيداد و ستم /مونده هنوز رو تن ما

دشت بي فرهنگي ما / هرزه تمام علفاش

خوب اگر خوب بد اگه بد / مرده دلاي آدماش

دست من و تو بايد اين / پرده ها رو پاره كنه

كي مي تونه جز من و تو / درد مارو چاره كنه

/ 0 نظر / 3 بازدید