بهانه ای بود .....

نوشا ، اردیبهشت بهانه ای بود تا به پاس ١٠ سال با هم بودن یادی از هم کنیم .... چه زود فراموش کردی اردیبهشت را ..... و چه زود ماه قشنگ سبز تمام شد .....

من اما پارسال آخرین روز اردیبهشت به دیدارت آمدم ..... یکسال از آخرین باری که دیدمت گذشت و سه ماه از آخرین باری که با تو حرف زدم ..... یاد آخرین خنده ات در کوچه آخر بخیر .... آخرین خنده .....   

/ 0 نظر / 8 بازدید