رفت .... سال 90 را میگویم .... و در این آخرین ساعات نیز , یادت گرما بخش دل لرزانم است  , چرا که میدانم در این ایام دور هم جمع میشوید و خوش میگذرد .... همین که تو شاد باشی , نوشا , برای هفت پشت من کافیست 

رفت .... سال 90 را میگویم .... با همه تلخی ها و شیرینی هایش .... سالی که فکرش را نمی کردم فقط و فقط یکبار با تو ( نوشای دوست داشتنی ام ) حرف بزنم

رفت .... سال 90 را میگویم .... سالی که هرگز ترا ندیدم

"....... به آخر نوشته ای دیگر رسیدم ، بسان انتهای فصلی دیگر ، بسان انتهای سالی دیگر .... در خانه تکانی دلت عزیزم ، یاد مرا دور میفکن ... از طرف : همیشگی ترین.........."

 

/ 0 نظر / 5 بازدید