شام مهتاب . . . .

چقدر این ترانه شام مهتاب داریوش قشنگه ..... یه دو هفته ای میشه که رفته تو مخم . . . . میدونم که اگه بهت بگم برو گوش کن گوش نمیکنی ، پس برات متن ترانه را میزارم که حداقل بخونیش .. . . باور کن قشنگه مخصوصا  اون آخراش ...." من اون ماه ُ دادم به تو یادگاری . . . "

تو اون شام مهتاب کنارم نشستی      عجب شاخه گل‌وار به پایم شکستی

قلم زد نگاهت به نقش‌آفرینــــــــی      که صورتــــــگری را نبـــود این چنینی

پریزاد عشقُ  مـــــــه ‌آسا کشیدی       خدا را به شور ِ   تماشا کشیـــــدی

    تو دونسته بودی چه خوش‌باورم من     

شکفتی و گفتی از عشق پرپرم من

تا گفتم کی هستی تو گفتی: یه بی تاب 

تا گفتم دلت کو ؟ تـــو گفتــی کــه در یاب

قسم خوردی بر ماه که عاشق‌‌ ترینی     تو یک جمع عاشق تو صادق ‌ترینی

همون لحظه ابری ،  رخ ماهُ  آشفت     به خود گفتم ای وای .....مبادا دروغ گفت

گذشت روزگاری از اون لحظه ناب 

که معراج دل بود به درگاه مهتاب

در اون درگه عشق چه محتاج نشستم 

تو هر شام مهتاب به یادت شکستم

   تو از این شکستن خبر داری یا نه          هنوز شور  عشق رو به سر داری یا نه

هنوزم تو شبـــهات اگــــه ماهُ داری          مــــن اون ماهُ  دادم به تــــو یادگاری

مــــن اون ماهُ  دادم به تــــو یادگاری

مــــن اون ماهُ  دادم به تــــو یادگاری

/ 0 نظر / 6 بازدید