سياه چشمون چرا....تو نگات ديگه ...اونهمه وفا نيست..؟؟
سياه چشمون بگو.... نکنه دلت ديگه پيش ما نيست...؟؟

پريشونت شدم ...ميدوني واست همه چيمو باختم....
واسه دوست داشتنت....طاقتم ديگه....بيشتر از اينا نيست...

تو اين غربتي که هستم ...دارم ميميرم حاليت نيست...
بازم دستتو تو دستم....ميخوام بگيرم حاليت نيست..!

حاليت نيست..حاليت نيست..حاليت نيست!!!02.gif

سياه چشمون قسم خوردي که جز مال من نباشي....68.gif
قسم خوردي که اينجور غافل از حال من نباشي.......68.gif

تو اين غربتي....

هنوز ياد تو هستم حاليت هم نيست...!
به هيچ کي دل نبستم حاليت هم نيست...!

سياه چشمون ميخوام حالم رو بپرسي....
بشي مهمونم احوالم رو بپرسي....

نگفتي نکنه خونه ش خرابه....
نديدنم واسه ش رنج و عذابه...؟؟

نگفتي که غريبه اين ولايت....تموم زندگيش نقش بر آبه
تموم زندگيش نقش بر آبه..

 

/ 0 نظر / 2 بازدید