نشد ...

کاش می آمدی و با هم تمام کوچه های شهر را قدم می زدیم ... ولی نشد که نشد که نشد ...

راستی , خسته نشدی از آن دور دست گمشده ؟؟؟

دلت هوای همین حوالی آشنا را نکرده ؟؟؟؟

آه نوشای غریب !!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید