به کسی نگفتم،
به کسی نگفتم که تو آن شب مرا به خلوتت راه دادی.
به کسی نگفتم که در اقیانوس شورمزه‌ی تنت شنا کردم.
به کسی نگفتم که وقتی تو را می‌چشیدم، خنده‌های هوسناکت دلم را می‌برد.
به کسی نگفتم که انحنای قامتت چه شهوت انگیز بود.
به کسی نگفتم که سرخی لبانت چقدر شیرین بود.
به کسی نگفتم که سپیدی سینه‌ات چقدر زلال بود.

شیرین‌ترینم، بگذار امشب هم به سراغت بیایم.
به کسی نخواهم گفت.

/ 0 نظر / 2 بازدید