بدون عنوان

سلام ... هنوز غمگینی صدایت در گوشم حالم را دگرگون می کند ... هنوز غمناکی حرفهایت آزارم می دهد ... خیلی ناراحت شدم وقتی گفتی که دزدی بی شرف  در یک شب وحشتناک تمام طلا و جواهراتی که دوستشان داشتی را با خود برد ... با خود نه میلیونها تومان  سرمایه که  گنجینه ای از خاطرات ترا برد ... آه نوشا ... بسیار متاسفم , بسیار ناراحتم و بسیار ناتوان ... کاش می توانستم کاری کنم ... امروز بغضی سنگین و پنهان در هر کلامت بود ... دلم می سوزد که گوهری مثل تو  در چه سرزمین نانجیبی زندگی می کند ....

همه که ندانند من خوب می دانم ارزش معنوی  آن یادگارها را ... همه که ندانند من که می بینم تلاش و زحمت بی وقفه ات برای پس اندازی اندک را .... همه که ترا نفهمند من که تمام ترا  خوب می فهمم ...

نوشای من .... سرت را بالا بگیر , خدایت را شکر کن که اتفاقی بدتر ازین نیفتاده .... درست است که سخت است  اما   تو قوی باش , نکند چالشهای خشن زندگی  ترا  ضعیف کند .... نوشای من .... دعا می کنم ... برایت ( نه امروز , که همیشه .... ) دعا می کنم ......

دوستدار لحظه های تلخ و شیرینت : همکلاسی .  

/ 0 نظر / 2 بازدید