جز غم که ...

صبح فردا که آفتاب بدمد ، آفتاب روز بیستم آبان ماه ، گرمای نیمه جانش مرا میبرد به خاطره شش سال پیش .... همانروز پاییزی در پارک طالقانی ....

میدانی .... خیانت به تو ، فراموشی روزهایی است که با تو گذرانده ام ....

اندر دل بی وفا غم و ماتم باد
آنرا که وفا نیست ز عالم کم باد
دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد
جز غـــم که هزار آفــــرین بر غم باد

از نوار یادگار دوست/ شهرام ناظری/بیاد آنروز

/ 0 نظر / 10 بازدید