یاد زمانی ...

بار دگر نامه ی تو باز شد        مستی ام از نامه ات آغاز شد

نام خدا زیور آن نامه بود         من چه بگویم که چه هنگامه بود

 بوسه زدم سطر به سطر ترا            تا که ببویم همه عطر ترا

از غم خود جان مرا کاستی            بار دگر حال مرا خواستی

 بی تو چه گویم که مرا حال نیست      مرغ دلم بی تو سبکبال نیست...

هر چه که خواندم دل تو تنگ بود         حال من و حال تو همرنگ بود...

هر که سر انگشت به در میزند              جان و دلم بهر تو پر میزند

چون به نگه نقش تو تصویر شد             اشک من از شوق سرازیر شد

اشک کجا گریه ی باران کجا                باده کجا نامه ی یاران کجا.....

هر چه نوشتی همه بوی تو داشت       بر دل من مژده ز سوی تو داشت

مهر تو چون باد بهاری بود           در دل من مهر تو جاری بود.........

....از سخنت بر تن من جان رسید     حیف که این نامه به پایان رسید

بوسه به امضای تو بگذاشتم        یاد زمانی که تو را داشتم

 

خوشبختی ، همان کلمات کوتاهی بودند که در انتهای آخرین نامه ات ، پای امضای تو نقش بسته بود ....  و دیگر تکرار نشد ، در این چهارده سالی که گذشته .... 

/ 0 نظر / 4 بازدید