در این چند روز حتی لحظه ای از این مصیبتی که پیش آمده ذهنم رهایی ندارد .... تمام آن لحظات اندکی که من و تو و او داشتیم را .... بارها و بارها بخاطر آوردم ..... آه باور کن چند بار به تو زنگ زدم ...یا خواستم بزنم ..... اما نتوانستم حرف بزنم......

خدایا هر کس را که اینگونه زیر آوار مصیبت میبری ..... خودت صبرش ده .......

/ 0 نظر / 2 بازدید