سه جمله کوتاه برای تو

نوشا ، خیلی که دلم تنگ میشود به آسمان نگاه می کنم . دلم قرص میشود که تو هم زیر همین سقفی  . . . .

نوشا ، هر کس جای من بود ، می بریــد ..... اما من هنوز  می دوزم  ، چشم براهی که تو خواهی آمد . . . .

 نوشا دیروز ، اسکناس مچاله توی دستم را به سمت راننده تاکسی گرفتم .... گفت : یه نفری ؟؟؟   آهسته گفتم خیلی وقته . . . .

/ 0 نظر / 8 بازدید