سفرت بخير ....

_" به كجا چنين شتابان؟ "
                                    گون از نسيم پرسيد .
_" دل من گرفته زينجا،
                                    هوس سفر نداري
                                                        ز غبار اين بيابان "
_" همه آرزويم،اما
                     چه كنم كه بسته پايم . . . "
_" به كجا چنين شتابان ؟ "
_" به هر آن كجا كه باشد بجز اين سرا سرايم. "

_" سفرت بخير! اما،تو و دوستي،خدا را
چو از اين كوير وحشت،به سلامتي گذشتي
به شكوفه ها،به باران
برسان سلام ما را "

Ghasedak2.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید