اگر هیچ صدایی مرا نخواند <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

همین بس که صدای مهربان تو آرامم کند .

حتی اگر در هفت آسمان یک ستاره هم به من چشمک نزند

بزرگترین دل خوشی ام چشمان توست

که یک آسمان ستاره در آن آشیان دارند . چرا که تو از

                                                     سرزمین خورشیدی !

   و آفتاب صمیمیت نگاهت ماندنی است ...

                           حتی در هجوم بی رحم درد های زندگی .....

/ 0 نظر / 2 بازدید