چرا تا همیشه .....؟؟؟؟؟/

دیشب خوابت را دیدم نوشا

و امروز چقدر بی قرار تو بودم .... تویی که دیگر هیچ خط و خبری از تو ندارم .... دیدی باز هم حرف ، حرف تو شد ...." فراموشی برای همیشه "

گریستم ....

دلم بسیار وسیعتر از همه آسمانها برایت تنگ شده .... 

کاش میتوانستم ساعتها با تو بنشینم ، حرف بزنم ، دستانت را بگیرم و بیش از همیشه نگاهت کنم ....

نوشا تماشای تو زیباست .... چرا تا همیشه آنرا دریغم کردی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 7 بازدید