شب ...

امشب  شب تولد امام رضـــــــــا .... ماه در آسمان کامل است ....و من دور از تو ، رو به آسمان ( قسمتی از مناجات مجنون در کعبه )  :

یا رب ! به خدایی ِ خداییت

وانگه به کمال ِ پادشاییت

کز عشق ، به غایتی رسانم

کو مانَد اگر چه من نمانم

از چشمه عشق ده مرا نور

این سرمه مکن ز چشم من دور

گر چه ز شراب عشق مستم

عاشقتر از این کنم که هستم

گویند که خو ز عشق وا کن

لیلی طلبی ز دل رها کن

یا رب ! تو مرا به روی لیلی

هر لحظه بده زیاده میلی

از عمر من آنچه هست بر جای

بستان و به عمر ِ لیلی افزای

گر چه شده ام چو مویی از غم

یک موی نخواهم از سرش کم

/ 0 نظر / 2 بازدید