نديدنت و دیدنت برای من یکی است <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                همیشه عاشقم

                                                                   ببین چه قانعم!!!

 

چه باشی و نباشی، مرا ببینی و نبینی ام

                                                همیشه عاشقم

                                                                   ببین چه صادقم!!!

 

بنوشمت، ننوشمت، تو باده ام شوی

و گر عطش شوی برای من

                                                همیشه تشنه ام

 

میان کارزار زندگی،

          برنده ای و من همیشه خاک تو

                                                به پیش پای تو

                    شکست یک صلابتم

                                   ترک به روی شیشه غرور بی غرابتم

/ 0 نظر / 3 بازدید