...

به تو حاصلی ندارد ، غـــــــم روزگار گفتن

که شبی نخفته باشی ، به دراز نای سالی ...

/ 1 نظر / 13 بازدید
کلبه شعر

به گریه گفتمش آیا گذر کنی بر من به خنده گفت اگر خاک راه من باشی