به تو ....

ن... مهربان تر از تمام دنیا

سلام امروز دلم میخواهد یک شعر از فریدون مشیری برایت بنویسم

 

من مناجات درختان را هنگام سحر

نفس پاک شقایق را در دامن کوه

 رقص عطر گل یخ را با باد

همه را می بینم   می شنوم

من به این جمله نمی اندیشم

به تو می اندیشم

/ 0 نظر / 4 بازدید