؟؟؟؟

برهنه به بستر بی کسی مردن  : تو از يادم نمی روی

خاموش به رساترين شيون آدمی : تو از يادم نمی روی

تو

تو

تو

تو با من چه کرده ای که از يادم نمی روی؟؟؟؟

/ 0 نظر / 2 بازدید