امروز هم ...

 

... امروز هم کسی اگر صدایم کرد

بگو خانه نیست

بگو رفته است شمال

می خواهم به جنوب بیندیشم

می خواهم به آن پرنده خیس , به آن پرنده خسته ... به خودم بیندیشم ...

گاهی اوقات مجبورم حقیقتی را پس گریه های بی وقفه ام پنهان کنم 

همین خوب است ...

همین خوب است !

(سید علی صالحی)

پی نوشت : شاید باورت نشود , هر روز , عصرها , پشت میزم , کنار تلفن می نشینم , تا شاید تو زنگ بزنی و من مست از صدای مخملینت شوم ... 

انتظار سخت است نوشا ... غروب هر روز , پس از چشیدن طعم گس نامیدی , آرام خودکارم را برمیدارم و گوشه تقویم رومیزی ام مینویسم :امروز هم .... یعنی باز از تو  خبری نشد ... انتظار سخت است نوشا , اما باز هم صبوری میکنم ,,,,

/ 0 نظر / 7 بازدید