فراموشی

یادم می آید جایی برایت نوشته بودم " فراموشی روزهایی که با تو خاطره دارم ، خیانت به تست "  هنوز  هم  بر این  باورم

امروز عصر رفتم چیتگر .... به یاد آن روز .....

/ 0 نظر / 4 بازدید