مادر ـ فرزند

یادت هست آخرین روزی که آمده بودی گفتم  میگویند اگر کسی را دوست داری رهایش کن.... اگر برگشت از آن تست و اگر برنگشت از اول از آن تو نبوده ..... خندیدی و گفتی حالا من برگشتم یا نه ؟؟؟؟ ..... سکوت کردم .... دلم نیامد بگویم تو که بخاطر من برنگشتی ... تو که حتی نمیخواستی بمن بگی که آمدی ... تو که .... دلم پر بود و ... سکوت کردم!!!!

حالا انصافا خودت قضاوت کن .... دگر ای یار سنگین دل تو میدانی و وجدانت

راستی هفته پیش همین موقع ها رفته بودم قطعه نوزده ...... میدانی عزیزم ما عادت داریم ادا و اصول در بیاوریم .....  عشق حقیقی فقط درین جمله معنی میدهد " مادر  خط تیره  فرزند "

/ 0 نظر / 6 بازدید