سرنوشت ...

ﺻــﻮﺭﺕ ﺁﺭﺯﻭﻫــﺎﯾــﻢ ﮐــﺒﻮﺩ ﺍﺳــﺖ...!

 

عجــﺐ ﺩﺳــﺖ ﺳﻨﮕﯿــﻨﯽ ﺩﺍﺷـــﺖ...!

 

ﺳــﺮﻧﻮﺷـــــت...!

/ 1 نظر / 28 بازدید
کلبه شعر

با درد بساز، چون دوای تو منم در كس منگر كه آشنای تو منم گر كشته شدی، مگو كه من كشته شدم شكرانه بده كه خون‌بهای تو منم ... مولانا