رفت . . .

دعا کردم که بمانی و بیایی کنار پنجره               

باران ببارد و باز... شعر مسافر خود را بشنوی

اما دریغ٬ که رفتن راز غریب همین زندگیست...

                                     رفتی ، پیش از آنکه باران ببارد

/ 0 نظر / 5 بازدید