من صبورم اما ...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 به خدا دست خودم نیست اگر می رنجم

 یا اگر شادی زیبای تو را به غم غربت چشمان خود می بندم

 من صبورم اما ...

 چقدر با همه ی عاشقی ام  محزونم ! وبه یاد همه ی خاطره های گل سرخ

مثل یک شبنم افتاده ز غم مغمومم

 من صبورم اما ...

 بی دلیل از قفس کهنه شب می ترسم

 بی دلیل از همه تیرگی تلخ غروب و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند

من صبورم اما...

 آه ... این بغض گران صبر چه ميداند چیست  ؟؟؟؟

 

                                                     

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید