ده سال گذشت ...

بوی خاطره می آید ...

به گمانم , سالها پیش , در چنین روزی , از اینجا گذر کرده ای .... چه پاییزی بود ...اما بـهــاری ترین هــوا سهـم ما بود ...

من درد ترا ز دست آسان ندهم

دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم

از دوست به یـــــــــــــــادگار دردی دارم

کان درد به صــــــــد هـــــــــزار درمان ندهم

/ 0 نظر / 7 بازدید