حسابش را کن  : ديروز غروب بعد افطار توی يک پژو جی ال ايکس توی اتوبان تهران کرج

....و صدای با کيفيت يک موسيقی دلنواز و آرام......

همه چيز مهيا برای پر کشيدن در رويای دختر خوب ايام کبود.....

 

آهای خوشگل عاشق

آهای عمر دقايق

آهای بسته به موهای تو سنجاق شقايق.....

 

آهای ای گل خوشبو

آهای گل هياهو

آهای طعنه زده چشمای تو به چشم آهو

 

/ 0 نظر / 2 بازدید