امروز باهات حرف زدم

گفتی آخر اين ماه می آيی اينجا ...  زير آسمون اين شهر.......وای كه چقدر دلم برات تنگ شده .....با محاسبه امروز شده ۵۶۳ روز ....نديدنت را ميگويم....پانصد و... شصت و ....سه روز......

در فرا سوی پيكرهايمان با من وعده ديداری بگذار....

/ 0 نظر / 2 بازدید