خیام ...

ای کاش که جای آرمیدن بودی

یا این ره دور را رسیدن بودی

کاش از پی صدهزار سال از دل خاک

چون سبزه امید بردمیدن بودی

(خیام)

 

پی نوشت : اسرار ازل را نه تو دانی و نه من . . . .

/ 0 نظر / 8 بازدید